KOSZTY DOSTAWY:

Odbiór osobisty w magazynie PCHB.PL brak opłat

Dostawa paletowa towaru o wadze do 1000kg = 219,00 zł brutto (na terenie całego kraju)

Dostawa towaru dla zamówień powyżej 3.000,00 zł = brak opłat* (na terenie całego kraju)

Dostawa towaru do innych krajów i na inne kontynenty – wycena indywidualna: [email protected]

*bezpłatna dostawa jest usługą promocyjną, jednorazową. W przypadku kiedy Klient nie odbierze towarów, każda kolejna próba dostarczenia odbędzie się wg cennika.

 

OBOWIĄZKI KLIENTA I SPRZEDAWCY:

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar wolny od wad fizycznych i prawnych. Podczas odbioru przesyłki należy bezwzględnie sprawdzić jej stan. Jeżeli przesyłka posiada uszkodzenia należy spisać protokół uszkodzeń i w ciągu maksymalnie 24 godzin przesłać go wraz ze zdjęciami uszkodzeń na adres: [email protected]
 2. Towar może zostać odebrany przez Klienta w Sklepie stacjonarnym lub być dostarczony do wskazanego przez niego miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do krajów Europy i innych kontynentów z wyjątkiem obszarów objętych konfliktem zbrojnym lub innymi okolicznościami w znacznym stopniu wpływającymi na bezpieczeństwo transportu. 
 3. Sprzedawca realizuje dostawę za pośrednictwem dobranych we własnym zakresie dostawców (zwanych dalej przewoźnikami).
 4. Termin dostawy lub odbioru jest liczony w dniach roboczych. Regulaminy przewoźników dopuszczają jednodniowe opóźnienie nie podlegające reklamacji.
 5. Termin realizacji Zamówienia biegnie od następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy, lub po przyjęciu przez niego wpłaty gotówkowej.
 6. Podstawą dostarczenia lub wydania Towaru jest zapłata 100% ceny sprzedaży.
 7. Towar jest dostarczany na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 8. Niezwłocznie po wysłaniu Towaru do Klienta, PCHB Sp. z o.o. informuje Klienta o tym fakcie za pośrednictwem wiadomości sms lub email.
 9. Dostawa towaru umawiana jest na określony dzień bez wskazania godziny dostawy, ponieważ transport realizowany jest przez podmiot trzeci (przewoźnik). Palety dostarczane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00. Nie dostarczamy towaru w Soboty, Niedziele i Święta.
 10. Sprzedawca zaleca przewoźnikowi aby poinformował Klienta o planowanej godzinie dostawy z co najmniej jednogodzinnym wyprzedzeniem, jednak nie jest to obowiązek przewoźnika.
 11. Klient zobowiązuje się zapewnić twarde, jezdne podłoże dla wózka paletowego w celu wyładowania Towaru.
 12. Transport nie obejmuje wnoszenia do pomieszczeń i nie jest to obowiązek pracownika przewoźnika. Pracownik przewoźnika zdejmuje przesyłkę z pojazdu i w miarę możliwości technicznych umieszcza ją we wskazanym miejscu.
 13. Klient zobowiązuje się zapewnić rozładunek płytek w dużych formatach, przy czym za duży format przyjmuje się płytkę o powierzchni co najmniej 1,44 m2<.
 14. W przypadku odmowy przez Klienta samodzielnego rozładunku płyt w dużych formatach, pracownik przewoźnika wraca z towarem do magazynu, a Klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów kolejnej dostawy.
 15. W przypadku gdy Towar jest dostarczany na budowę, na której nie ma w danej chwili osoby sprawdzającej zgodność oraz jakość towaru, dostawę uważa się za zrealizowaną prawidło oraz bez wad fizycznych.
 16. W przypadku nieobecności Klienta w miejscu i w chwili dostawy, pracownik przewoźnika pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotu zamówionego Towaru do Sklepu stacjonarnego, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie termin i koszt kolejnej Dostawy.

Uwagi dodatkowe:

 • Prosimy o uważne podawanie danych do faktury - w związku z obowiązującymi przepisami prawa nie ma możliwości zmiany danych na wystawionej już fakturze z osoby fizycznej na osobę prawną i na odwrót.
 • Prosimy o uważne i prawidłowe wpisywanie adresu dostawy - zmiana adresu dostawy po nadaniu przesyłki jest dodatkowo płatna wg cennika spedytora.
 • Przesyłki są profesjonalnie przygotowane do transportu i mogą być poddawane surowym warunkom atmosferycznym bez uszkodzeń zawartości przesyłki (kartonowe opakowania poszczególnych kartonów nie są elementem komplementarnym i towary i mogą ulec delikatnemu zawilgoceniu co nie stanowi podstawy reklamacji oraz w żaden sposób nie wpływa na jakość produktu).
 • Dostawy są realizowane samochodami ciężarowymi z windą o masie powyżej 9 ton co może powodować problem z dojazdem w niektóre miejsca - prosimy mieć to na uwadze przy wyborze adresu dostawy!
 • W przypadku braku możliwości dostawy powyższym samochodem, istnieje możliwość dostawy mniejszym autem (wycena indywidualna) w miarę dostępności usługi na danym terenie. Jeżeli dostawa wymaga użycia mniejszego auta, prosimy o zawarcie takiej informacji w uwagach do zamówienia.
 • Towar wysyłany jest tylko i wyłącznie na paletach.

Na wszelkie pytania chętnie odpowiemy:

e-mail: [email protected]

GSM1: +48 510 871 585

GSM2: +48 888 687 972