Produkcja ceramiki jest częścią kultury firmy. Historia marki rozpoczęła się w 1974 roku i jest pełna ważnych kamieni milowych. Dziś Panaria CERAMICA to niezawodna marka, która łączy jakość i zdolność do interpretowania potrzeb swoich klientów w procesie budowania długotrwałych relacji.

Innowacja technologiczna jest kluczem do osiągania nowych celów w produkcji gresu porcelanowego, przy ciągłym pamiętaniu o zrównoważonym rozwoju ekologicznym. Stosowanie wysokiej jakości wyselekcjonowanych surowców, ciągłe innowacje technologiczne systemów, zaawansowane badania i rozwój oraz rozległa wiedza biznesowa są czynnikami odpowiedzialnymi za sukces marki.

W Panarii wszystko jest przemyślane i tworzone z najwyższym szacunkiem dla środowiska dlatego jej polityka zarządzania biznesem opiera się na fundamentalnych zasadach:

  • ochrona integralności zakładów produkcyjnych i otaczającego ich środowiska
  • zgodność z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i środowiska poprzez ciągłe i rygorystyczne kontrole
  • dążenie do celu jakim jest ciągła poprawa w zakresie efektywności środowiskowej, tak aby w jak największym stopniu ograniczyć wytwarzanie zanieczyszczeń i zużycie zasobów
  • utrzymuj stałej komunikacji i współpracy z ludnością i organizacjami publicznymi w zakresie przyjętych polityk ochrony środowiska i działań skoncentrowanych na ciągłym poszanowaniu środowiska

Kolekcje

Marka: Panaria-ceramica

(565)